Polska Misja Ojców Cystersów
pw. Matki Bożej Matki Kościoła
w Willow Springs, Illinois
Sanktuarium św. Jana Pawła II
AktualnościGrafik MszySakramentyO NasZakonGaleriaKontakt

              Ojcowie Cystersi ∙ 116 Hilton St, Willow Springs, IL 60480 ∙ tel. 708.467.0436 ∙ email:  cisterscianmission@gmail.com
Cystersi w Polsce
Archidiecezja Chicago
AKTUALNOŚCI
TRANSMISJA RADIOWA 
MSZY ŚW. O GODZ. 8:00 RANO 
Z NASZEGO KOŚCIOŁA
 W KAŻDĄ NIEDZIELĘ 
na falach POLSKIEGO RADIA CHICAGO 
1030 WNVR (www.polskieradio.com) 
Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym od 455 lat biskupem Rzymu niebędącym Włochem. Odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedził każdy kontynent, bywał w miejscach, do których nie docierali wcześniej inni papieże. Wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie.

"Każdy zna Jana Pawła II: jego twarz, jego charakterystyczny sposób poruszania się i mówienia; jego zagłębienie w modlitwie i jego spontaniczną radość. Wiele jego słów zostało na trwałe zakorzenionych w naszej pamięci, począwszy od namiętnego wołania, z jakim przedstawił się ludziom na początku swojego pontyfikatu: ‘Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i nie lękajcie się Jego’! - Albo te słowa - ‘Nikt nie może żyć na próbę; nikt nie może kochać eksperymentalnie’. Cały jego pontyfikat wypełniony był podobnymi cytatami. To tak, jakby chciał otworzyć drzwi Chrystusowi wszędzie i pragnął otworzyć ludziom bramy, które prowadzą do prawdziwego życia i do prawdziwej miłości" - Papież Emerytowany Benedykt XVI.  

Życie świętego jest tym, czym rozbłyska Ewangelia. W ten sposób Kościół otrzymał nieoceniony dar Świętego Jana Pawła II. 


SPOTKANIA GRUP DUSZPASTERSKICH
Grupa Młodzieżowa OAZA spotyka się w każdą 
środę o godz. 20:30. 
Grupa dla Dorosłych:  spotkania odbywają się 
w każdą niedzielę po Mszy świętej wieczornej  
Grupa Rodzin: spotkania co drugi wtorek 
 o godzinie 19:00.
 Osoby, ktore pragną dołączyć sie do jednej z naszych 
grup prosimy o kontakt z O. Konradem 
dzwoniąc pod numer 708-467-0436  
lub drogą mailową na adres: konrad@cystersi.pl


WIZYTA DUSZPASTERSKA W RODZINACH
Rozpoczęliśmy doroczne odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolędę. Chciejmy się dobrze przygotować do tej wizyty. Przeżyć ją jak najowocniej. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kolędującego Kapłana daje świadectwo o swojej przynależności do Kościoła. . Osoby zainteresowane przyjęciem kapłana w swoim domu, prosimy o zgłoszenie się do zakrystiI celem ustalenia odpowiedniego terminu lub o kontakt telefoniczny dzwoniąc pod numer 708-467-0436.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSPÓLNOTĘ PARAFIALNĄ
Parafianin, to osoba lub rodzina, która dobrowolnie zgłosi się do biura parafialnego i wypełni kartę przynależności do danej wspólnoty oraz czynnie uczestniczy w życiu parafii poprzez udział we Mszy św. i wszelkich inicjatywach organizowanych przez swoją parafię. Karty przynależności są dostepne w biurze parafialnym lub zakrystii. Jednocześnie, pragniemy przypomnieć parafianom, którzy już są zapisani do naszej parafii, że przy zmianie adresu lub nr. telefonu występuje konieczność uzupełnienia swoich danych. Prosimy o kontakt z biurem parafialnym w godzinach otwarcia i przekazanie nowych informacji. Telefon: (708) 467-0436 lub przesłanie informacji drogą mailową na adres: cistercianmission@gmail.com.