Polska Misja Ojców Cystersów
pw. Matki Bożej Matki Kościoła
w Willow Springs, Illinois
Sanktuarium św. Jana Pawła II
AktualnościGrafik MszySakramentyO NasZakonGaleriaKontakt

Ojcowie Cystersi ∙ 116 Hilton St, Willow Springs, IL 60480 ∙ tel. 708.467.0436 ∙ fax: 708.467.0479
Cystersi w Polsce
Archidiecezja Chicago
AKTUALNOŚCI
Często myślałem o tym, w jaki sposób uczynić bardziej czytelną misję Kościoła jako świadka miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od duchowego nawrócenia. Z tej racji zdecydowałem się ogłosić Nadzwyczajny Jubileusz, w którego centrum znalazłoby się Boże miłosierdzie. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia. Pragniemy go przeżywać w świetle słów Pana Jezusa: „Bądźcie miłosierni jak Ojciec” 
                                    Papież Franciszek
Arcybiskup Chicago Błażej Cupich ustanowił 32 świątynie Jubileuszowe w naszej Archidiecezji, w których wierni mogą uzyskiwać Odpusty Jubileuszowe.  Nasz kościół jest  jednym z nich.   

8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny papież Franciszek rozpoczął w Watykanie Rok Święty – Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W Bazylice św. Piotra zostały otwarte Drzwi Święte, jako symbol otwarcia Bramy Miłosierdzia. Obrzęd ten oznacza otwarcie dla wszystkich wierzących przejścia w stronę zbawienia. Poprzez ogłoszenie Jubileuszu Miłosierdzia Papież Franciszek kładzie w centrum uwagi Boga miłosiernego, który wzywa wszystkich, by wrócili do Niego. Spotkanie z Nim ożywia cnotę miłosierdzia. Ten czas łaski potrwa w całym Kościele powszechnym do 20 listopada 
2016 r. do uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
ROK ŚWIĘTY MIŁOSIERDZIA 8.XII. 2015 -  20. XI. 2016
KOŚCIOŁY JUBILEUSZOWE
Świątynie te, zwane kościołami miłosierdzia, są miejscami, w których uzyskać będzie można odpust zupełny dla siebie lub za zmarłych.
 Przez cały rok mogą pielgrzymować do nich wierni, co wiąże się z możliwością uzyskania odpustów Jubileuszowych pod ustalonym warunkami.
TRANSMISJA RADIOWA 
MSZY ŚW. O GODZ. 8:00 RANO 
Z NASZEGO KOŚCIOŁA W KAŻDĄ NIEDZIELĘ 
na falach POLSKIEGO RADIA 
CHICAGO 1030 WNVR (www.polskieradio.com) 
PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 
Zapraszamy do udziału w Nabożeństwach Różańcowych w naszej Misji: 
od poniedziałku do piątku o godz. 19.00 
w soboty o godz. 18.00 
w niedziele o godz. 16.30

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA
Sobota, 22 października godz. 18:00


Msza św. pod przewodnictwem O. Opata Edwarda Stradomskiego 
przełożonego Archiopactwa w Jędrzejowie 
Zazwyczaj wspomina się błogosławionych 
i świętych w kalendarzu liturgicznym w „dniu ich narodzin dla nieba”, a więc w rocznicę śmierci. Jednak ze względu na to, że 2 kwietnia, dzień śmierci Jana Pawła II, często zbiegałby się z Wielkim Postem, a nawet Wielkim Tygodniem, wybrano 22 października – rocznicę inauguracji jego pontyfikatu. Nie wybrano daty 16 października, aby nie było zbieżności ze wspomnieniem św. Jadwigi Śląskiej, a zdecydowano się na 22 października, gdyż jest to termin, w którym nie przypada żadna inna uroczystość liturgiczna.
WPROWADZENIE RELIKWII BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA
Niedziela, 23 października godz. 10:00
Główny celebrans: O. Opat Edward Stradomski

Mistrz Wincenty, zwany Kadłubkiem (ur. po 1150 lub ok. 1160 ) biskup krakowski. Autor Kroniki polskiej, drugiego tego typu utworu w dziejach polskiej historiografii. Od 1764 błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego.Błogosławiony szczególną sympatią darzył surowy zakon cystersów. Po dziesięcioletnim pasterzowaniu /1208-1218/ zrzekł się godności i urzędu i wstąpił do cystersów w Jędrzejowie. Tam 70-letni Błogosławiony jako zwyczajny mnich wypełniał wszystkie obowiązki. Właśnie to surowe życie mnicha doprowadziło bł. Wincentego do śmierci 8 III 1223 r. Błogosławiony Wincenty realizował w zakonie zasadą ascetyczną: BOGU WSZYSTKO - SOBIE NIC.
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH
W zakrystii i w biurze parafialnym przyjmujemy „wypominki” za naszych bliskich zmarłych, których przez cały miesiąc listopad będziemy polecać w modlitwie wypominkowej odczytując ich nazwiska.  Pamiętajmy by nazwiska wypełnić czytelnie drukowanymi literami.  

POŚWIĘCENIE FIGURY ŚW. JANA PAWŁA II
Sobota,  29 października godz. 10:00 - parafia św. Ferdynanda
Fundacja Jana Pawła II w Chicago zaprasza na uroczyste poświęcenie figury św. Jana Pawła II. Poświęcenia dokona 
Ks. Kardynał Gerhard Muller, prefekt Kongregacji Nauki 
Wiary z Rzymu. 

Po Mszy św. zapraszamy na Bankiet do sali parafialnej celem, którego jest wsparcie działań Fundacji, którą założył sam św. Jan Paweł II. Informacje i rezerwacje w biurze parafialnym lub pod numerem 
(630) 308-2609